Search
  • Thanakrit Meena

เรียนรู้การบริหารผู้นำแบบ INTOVERTคนส่วนใหญ่อาจมองว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ “Introvert” หรือการมีโลกส่วนตัวสูง จะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ยาก แต่ที่จริงแล้ว ผู้บริหารระดับโลกที่ประสบความสำเร็จหลายคนก็เป็น Introvert อย่างเช่น “ทิม คุก” CEO ปัจจุบันของบริษัทแอปเปิล เราลองมาเรียนรู้การบริหารของผู้นำแบบ Introvert ที่ช่วยนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ตามลักษณะของ STAR Model กันค่ะ


S - Social มีลักษณะชอบ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรือกลุ่มคนขนาดเล็ก มากกว่าการเข้าสังคมกลุ่มใหญ่ มักใช้ความคิดและมีสมาธิกับการทำงานตามลำพัง ให้ความสนใจเฉพาะเรื่องที่สำคัญ และนัดประชุมอย่างมีเป้าหมาย ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

T - Thinking คิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน จับประเด็นสำคัญก่อนพูดหรือตัดสินใจ และมีสมาธิกับหัวข้อที่กำลังพูดคุย ช่วยให้สมาชิกในทีมทำความเข้าใจได้ง่าย ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร รวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยให้บริหารธุรกิจได้ดี

A - Anxious มีความระแวดระวังสูง ทำให้ธุรกิจมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน และมีแนวทางการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์กับองค์กรในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตหรือความไม่แน่นอน

R - Restrain มีความยับยั้งชั่งใจ เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อน ช่วยให้มองเห็นปัญหาที่แท้จริง และยังเป็นผู้ฟังที่ดี เปิดรับไอเดียต่าง ๆ จากพนักงาน โดยเฉพาะเมื่อทีมงานมีความคิดสร้างสรรค์ ก็จะช่วยสามารถนำไอเดียมาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้

การเป็น Introvert ที่ไม่ชอบการเข้าสังคม อาจไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของผู้บริหารในอุดมคติ แต่การเป็นผู้ฟังที่ดี การวิเคราะห์ให้เห็นปัญหาที่แท้จริง และตัดสินใจได้อย่างเฉียบคม ก็เป็นจุดแข็งที่ทำให้ผู้บริหารแบบ “Introvert” ประสบความสำเร็จได้


สามารถติดต่อ หรือสอบถามสินเชื่อ https://lin.ee/bX0Cx75 ติดตามคลิปความรู้ดีๆ ที่Facebook Page https://www.facebook.com/comfortcash

#SME #เสริมสภาพคล่อง #เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

15 views0 comments